Skip to content

Stabil tillväxt skapar tryggare medarbetare

God lönsamhet och en stabil ekonomi ger oss möjligheter att investera i nya maskiner med måtta och utveckla våra anläggningar till förmån för våra kunder. Att vi kan fortsätta med en stabil tillväxt bidrar, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, till högre skatteintäkter och tryggare medarbetare. Samtidigt som vi blir en attraktiv och trygg affärspartner ska våra kunder och leverantörer känna sig säkra med oss över tid. På så sätt blir vår ekonomiska tillväxt hållbar.

Här nedan kan du ta del av våra nyckeltal över en femårsperiod.

Nettoomsättning

Resultat

Balansomslutning

Antal anställda

Soliditet

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på eget kapital

Könsfördelning