Skip to content

Skyddsombuden - på medarbetarnas sida

Personalens hälsa och säkerhet är ytterst en fråga för Stavdals ledning – och en oerhört viktig sådan. Men de som tar det praktiska ansvaret i vardagen, har koll på arbetsplatserna och kontakt med personalen, är skyddsombuden. Vi har pratat med Fredrik Rosén i Stockholm och Bien Sohl i Karlstad.

Fredrik Rosén är skyddsombud för tjänstemännen på Stavdals hyrcenter i Stockholm. Men han nöjer sig inte med det.

– Jag håller även koll på verkstaden och plockavdelningen. Jag och min kollega Robin delar på ansvaret, helt enkelt.

Som skyddsombud har Fredrik Rosén formellt ansvaret att se till att medarbetarna jobbar på ett säkert sätt, och att riskerna för olyckor minimeras.

Fredrik Rosén

Skyddsombud, Stockholm

– Men det finns en annan aspekt jag också tycker är väldigt viktig, och det är hur man mår på jobbet. Det kan vara svårare att komma åt, för alla har en arbetsfasad som kan vara svår att se förbi.

Han har själv erfarenhet från tidigare arbetsgivare hur det kan kännas när stämningen har varit låg på arbetsplatsen, och han själv har mått dåligt av att gå till jobbet. Att se till att medarbetarna på Stavdal mår bra har faktiskt blivit hans högsta prioritet.

– Jag brukar gå runt och snacka med folk om arbetsrelaterade ärenden för att sedan komma in på andra, lite mer personliga saker. Jag är där för deras skull, och är på deras sida. Jag har tystnadsplikt om de behöver prata av sig, och jag kan också föra deras talan mot ledningen, säger Fredrik Rosén.

”Konflikter reds ut med en gång” #

Skulle han märka att någon mår dåligt eller vantrivs är första steget att själv prata vidare med personen och försöka reda ut det. Om det inte räcker ser han till att föra diskussionen vidare upp i leden, till arbetsledaren, hyrcenteransvarig eller till och med distriktschef.

– Vi har en bra ledning som är mån om oss anställda. De sticker inte huvudet i sanden, och är inte främmande för att ta tag i saker. Eventuella konflikter reds ut med en gång. De är också duktiga på att involvera oss anställda, och måna om att vi ska vara med i arbetet med hälsa och säkerhet. När jag jämför med mina tidigare arbetsplatser är jag väldigt imponerad av ledningen här, säger Fredrik Rosén.

Men även om graden av medvetande om hälsa och säkerhet är hög hos ledningen, är det lite si och så med den saken hos medarbetarna, menar Fredrik Rosén.

– De vet vad som gäller, men följer inte alltid rutinerna ändå. I arbetssituationen går det ibland lite väl fort, så att de glömmer att använda skyddsglasögon, hörselskydd eller lyfthjälp. Men det räcker ju med att man är oaktsam någon sekund, så kan olyckan vara framme.

”Vi pratar skydd och säkerhet hela tiden” #

Bien Sohl, skyddsombud i Karlstad, har ansvar för verkstäderna på både Stavdal och Hyr City som delar lokal.

– På Stavdal pratar vi om skydd och säkerhet hela tiden, och jag arbetar med att förebygga skador och ohälsa på alla möjliga sätt. Jag försöker också se till att vi inte använder dålig jargong. Man vet aldrig vem som kan dyka upp i dörren, det kan vara en blivande storkund, säger Bien Sohl och skrattar. Han fortsätter:

Bien Sohl

Skyddsombud, Karlstad

– Det är dock svårt att få en helhetsbild om Hyr City eftersom jag mest är involverad när jag går skyddsronden en gång i kvartalet. Bristen på inblick och kontinuitet är ett problem. Jag vill inte uppfattas som en polis som ska kontrollera. Min uppgift är att se till att alla mår bra och inte skadar sig, säger Bien Sohl.

Han skulle gärna se att någon inne på Hyr City också blev skyddsombud, så att han fick en kollega.

– Då hade vi kunnat samarbeta, samråda och hjälpas åt. Jag har på min agenda att försöka driva igenom det, vi har blivit såpass många nu att det börjar behövas och det vore ett bra sätt att utveckla skyddsarbetet, säger Bien Sohl.

Även Fredrik Rosén ser möjligheter att utveckla verksamheten:

– Jag skulle vilja se att hela företaget följer samma rutiner, och att vi har regelbundna möten på varje arbetsplats där man går igenom det dagliga och ser vad som behöver åtgärdas eller kan förbättras.

Han tänker efter en liten stund.

– Och så skulle jag vilja slå ett extra slag för friskvårdsbidraget. Det är alldeles för få som utnyttjar det. Det behöver inte användas till bara träning, det täcker även till exempel samtal eller massage.