Skip to content

07

HÅLLBARHETS-INDEX//
Den kom­plet­ta sammanställningen

Ladda ner vårt GRI-index

Denna Hållbarhetsrapport har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core.

I vårt GRI-index finns hänvisningar till informationen i årets redovisning. Klicka på ikonen för nedladdning nedan för att öppna PDF:en.

08

STAVDAL 2018 //
Årsre­dovis­ning 2018

Under 2018 fortsatte vår kraftiga tillväxt. Extra roligt är att ökningarna gäller inom alla affärsområden och på alla orter där vi är verksamma. Nedan kan du läsa om våra finansiella resultat från året som gått.