Skip to content

Lägre energiförbrukning – en kundfråga

I ett företag som Stavdal sker stor del av miljöpåverkan utanför den egna verksamheten. Stora potentiella miljövinster ligger i att övertyga kunderna om att satsa på mer energieffektiva lösningar. Det menar Martin Tengfjord, säljare på Stavdal i Göteborg.

En viktig del av Stavdals miljöarbete är inriktat på att effektivisera energianvändningen för att minska förbrukningen. En viss del av förbrukningen sker inom Stavdals väggar, i bland annat verkstäder och spolhallar, och arbete pågår med att minska energiåtgång och miljöpåverkan. Men den allra största delen av energiförbrukningen som kan kopplas till Stavdals verksamhet sker ute hos kunderna. För att öka effektiviteten i energianvändningen är det viktigt att arbeta målmedvetet i den änden.

– Vi vill vara med och påverka i rätt riktning, och få våra kunder att välja energieffektiva lösningar. Det finns ett stort intresse hos våra kunder, och alla säger att de är med på tåget, berättar Martin Tengfjord. Han fortsätter:

Martin Tengfjord

Säljare, Stavdal Göteborg

– Men ska vi vara ärliga är det en väldigt trög och konservativ bransch. Och i praktiken styrs valen av två saker: ekonomi och tid. Det är tyvärr inte många som vill ta ett miljöansvar om det kostar mer. Därför måste vi hitta konkurrenskraftiga lösningar för att våra kunder ska välja dem.

Ett exempel på det är LED-lampor och andra lågförbrukande lösningar för tillfällig byggbelysning.

– Det har i princip blivit standard i dag, så den övergången har funkat bra, säger Martin Tengfjord.

”Ett jättekliv i rätt riktning” #

Alternativ till traditionella energikrävande lösningar erbjuds numera på många områden. En av de största energislukarna vid byggen är uppvärmning för uttorkning och fasadarbeten. Traditionella lösningar bygger på el eller förbränning av fossila bränslen som diesel eller olja, men Stavdal erbjuder uppvärmning via fjärrvärme, antingen genom kommunal fjärrvärme, eller via en lokal panncentral som förbrukar klimatneutrala träpellets.

”Hur bra tekniken än blir spelar det mindre roll om inte människor använder den på rätt sätt.”

– Vi har några sådana anläggningar igång. De är ett jättekliv i rätt riktning.

Men det handlar inte bara om att få byggföretagen att välja rätt teknik, det handlar i många fall om att ändra beteenden. Lågenergibodar har bättre isolering, styrning av värme och belysning, och snålspolande toaletter och duschar. Men hur bra tekniken än blir spelar det mindre roll om inte människor använder den på rätt sätt.

– Det är viktigt att användarna tänker själva. Sänker termostaten någon grad, släcker ljuset när ingen är där och ser till att inte spola vatten i onödan, menar Martin Tengfjord.

Utvecklingen kunde gått snabbare #

Ett område han gärna skulle vilja utveckla i framtiden är miljökalkyler, som i dag inte erbjuds som standard. Vid framför allt projekt som sträcker sig över lång tid skulle man kunna visa att kunderna kan såväl sänka sina kostnader som minska energiförbrukning, och därmed klimatpåverkan.

– Vi behöver kopplas in tidigt i planeringen, och vi arbetar allt mer på att hamna där. Men med långa relationer kommer det allt mer. Då kan vi börja peta på kunderna och ifrågasätta, visa exempel på hur andra gör i stället för att bara acceptera deras ”men så här har vi alltid gjort”.

Martin Tengfjord menar att utvecklingen trots allt går åt rätt håll men den kunde gott gå snabbare.

– Vi måste tänka på vilket arv vi lämnar efter oss. Vi måste gå på det där tåget nu. Varför kan inte vi på Stavdal sticka ut hakan lite? Vi vill ju vara bäst i klassen.