Skip to content

04

EKOLOGISK HÅLLBARHET//
Män­niskan & maskinen

”En bransch i grön förändring”

Byggbranschen har historiskt sett medfört ganska stora miljöproblem. Det har gällt allt från dieselslukande maskiner till uppvärmning och hantering av byggavfall, men även gamla idéer och rutiner som lever kvar utan att någon ifrågasätter dem. Det finns mycket att förbättra inom branschen, menar Martin Blomdahl på Stavdal.

Byggprojekt kommer troligen alltid att slita på miljön på ett eller annat sätt, det är nog ofrånkomligt. Martin Blomdahl, produktansvarig byggmaskiner på Stavdal, vill ändå hävda att företagets affärsidé vilar på en i sig hållbar plattform.

– Det blir bättre för miljön om fler delar på samma resurser. Våra siffror visar att var och en av våra maskiner i genomsnitt används av 4,5 kunder. Eftersom vi är experter på underhåll, utfasning och återvinning av maskindelar blir maskinernas livslängd bättre. Beläggningstiderna är naturligtvis viktiga för oss, vilket också innebär att maskinerna används mer effektivt under sin levnadstid.

Martin visar på siffror som berättar att en stor del av den totala miljöpåverkan ett hus har under sin kanske 100-åriga livslängd sker under själva bygget – uppåt 30 procent.

– Det visar att det finns mycket att göra för att förbättra byggprocessen. Vi jobbar aktivt med att minska påverkan både internt och för våra kunders räkning. Vi siktar alltid på att ha den senaste tekniken och vi jobbar aktivt med flera leverantörer i att testa, förbättra och utveckla maskiner. Vi sätter också upp tydliga och mätbara mål för hållbarhet i vår verksamhet.

Martin Blomdahl

Produktansvarig byggmaskiner på Stavdal

En självklar åtgärd är att öka andelen maskiner med minsta möjliga miljöpåverkan, så som batteridriven utrustning eller utrustning med hybriddrift. De senaste årens nya generation hybridliftar är ett tydligt exempel. Stavdal har också fasat ut traditionella bodar och erbjuder lågenergilösningar med bättre isolering, treglasfönster, närvarostyrd LED-belysning och fläktstyrda till- och frånluftssystem för värme-återvinning. Värme på byggplatserna, till bodar eller annan uppvärmning och uttorkning, tas i första hand från befintliga fjärrvärmesystem, i andra hand från pelletspannor.

– Diesel och gasol är helt på väg bort. Etableringarna projekteras, monteras och anpassas tillsammans med kunden för att vara så ”gröna” som möjligt, säger Martin.

– Färre resor ger både bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. Vi försöker planera transporter tillsammans med kunden redan i uppstarten av projekt, så att de sedan i sin tur kan planera verksamhet utifrån det.

Martin vill inte sticka under stol med att omställningen mot håll barare lösningar går hand i hand med ekonomi. Om kunderna inte hade efterfrågat miljövänligare produkter hade inte utvecklingen gått lika fort.

– Vi ser en snabb teknikutveckling hos maskinerna vi levererar. Det är dessutom branschen själv som driver på teknikutvecklingen, åtminstone här i Norden. Vi har många kunder som säger att hållbarhet måste få kosta lite mer.

Martin vill även understryka att Stavdal går mot en grönare verksamhet även på områden som kunderna inte efterfrågar.

– Ja, på en del områden gör vi ett miljöarbete oavsett. Vi ser till exempel över och byter ut farliga kemikalier mot miljövänliga alternativ. I våra tvätthallar tillåter vi bara kemikalier som är godkända av Naturskyddsföreningen.

Vi har många kunder som säger att hållbarhet måste få kosta lite mer.

Andra interna projekt handlar bland annat om att se över företagets tjänstebilar och gradvis byta ut dem mot hybridbilar.

– Det finns mycket kvar att göra i alla led, dels vad gäller tekniken naturligtvis. Det är superspännande att se nya tekniska lösningar som är på gång. Det finns även mycket att utveckla i samarbetet och planeringen med våra kunder. Vi vill bland annat arbeta mer med utbildning och med att ändra människors beteende. Vi vill visa att det kanske finns andra lösningar än de man väljer på ren slentrian.

På lite längre sikt tror Martin att branschen kommer att gå mot det som kallas cirkulär ekonomi, där allt återvinns och återbrukas.

– Det finns såna tankar, och det diskuteras mycket i branschen just nu. Jag tror dock att det är en bit kvar innan vi når dit

Människan & maskinen

Begränsade utsläpp för tjänstebilar

Tjänstebilspolicy med krav på max 130g/km i utsläpp.

Miljövänligt drivna liftar

92 % av våra liftar är el- eller hybridliftar.

Begränsade utsläpp för tjänstebilar

I dag är 6 av våra sammanlagt 47 tjänstebilar hybridbilar.

Snäll tvätt i tvätthallarna

I våra tvätthallar tillåts endast tvättmedel godkända av Naturvårdsverket.

Miljöpolicy med tydlig riktning

Vår miljöpolicy beskriver hur vi ska verka för en bättre miljö och hållbar utveckling med utgångspunkt från våra egna och omvärldens förväntningar.

FNs Global Compact

Vår uppförandekod är baserad på FNs global compact och utgår från 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsetik, miljö och antikorruption.

Stavdal är miljöcertifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2008.

05

STAVDAL 2017 //
Social håll­barhet

Traditionellt har byggbranschens fokus vad gäller social hållbarhet legat på hälsa och säkerhet. Idag jobbar Stavdals HR-avdelning även med frågor som jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling och rekrytering.